5 kwietnia 2016

Kodeks Krajobrazowy może poprawić estetykę Łodzi

Ludzie w mieście  |  Nie olewamy miasta  |  Przestrzenie w mieście  |  Wydarzenie

W naszej akcji „Złóż życzenia miastu” aż 37% uczestników wskazało potrzebę rewitalizacji zabytków w Łodzi. Była to druga kluczowa dla mieszkańców sprawa, po stworzeniu nowych ścieżek rowerowych.

Mamy dla Was dobrą wiadomość!

Z początkiem kwietnia, Biuro Architekta Miasta na fanpage Planujemy w Łodzi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi przedstawiło założenia do Kodeksu Krajobrazowego.

Miasto postawiło sobie za cel kształtowanie ładu przestrzennego, ochronę krajobrazu kulturowego oraz poprawę wizerunku i jakości przestrzeni publicznej.

łdz

Rozszerzona wersja prezentacji przedstawia kierunki, w jakich magistrat chce podążać, by zadbać o estetykę Łodzi. Założenia do kodeksu są wynikiem konsultacji społecznych, dyskusji branżowych i analiz przeprowadzonych przez magistrat. Kodeks będzie regulował kwestie umieszczania na terenie Łodzi reklam, szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury i ogrodzeń.

łdz 2Kolejnym etapem prac będzie opracowanie tekstu Kodeksu i uzgodnienie go ze wskazanymi ustawowo jednostkami. Następnie tekst Kodeksu zostanie przedstawiony do publicznej dyskusji, a po jej przeprowadzeniu trafi pod obrady Rady Miejskiej. To radni w głosowaniu zdecydują o uchwaleniu Kodeksu Krajobrazowego dla Łodzi. Według Biura Architekta Miasta, optymalnie sformułowane i konsekwentnie realizowane regulacje przyczynią się do poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz do skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Do 15 kwietnia Biuro Architekta Miasta czeka na uwagi mieszkańców do przedstawionych założeń. Aby zgłosić swoje pomysły, wystarczy wysłać maila na adres: kodeks.reklamowy@uml.lodz.pl.

Trzymamy kciuki za dalsze prace nad Kodeksem i skuteczne jego wdrożenie! 🙂

 

Tekst: Natalia Kanabus

Powrót do listy