3 grudnia 2015

Premiera drukowanej mapy Tu było, tu stało 3.

Architektura  |  Przestrzenie w mieście  |  Wydarzenie

1 grudnia 2015 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się premiera trzeciej odsłony bezpłatnej, drukowanej mapy „Tu było, tu stało. Przekształcenia w architekturze Warszawy po 1989 r.”.

Premierze mapy towarzyszył wykład „Co nam zostało po transformacji?”, wygłoszony przez prof. Waldemara Baraniewskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Mapa, poprzedzające jej premierę spacery architektoniczne po Warszawie, wykład i spotkania mają zwrócić uwagę na potrzebę dbania o spuściznę architektoniczną i przestrzeń miejską. Dostarczają także pozytywnych przykładów przekształceń wybudowanych w przeszłości obiektów.

TBTS fot. Piotr Kała/Tu było, tu stało.

Na mapie „Tu było, tu stało. Przekształcenia w architekturze Warszawy po 1989 r.” znalazło się 20 obiektów, a także przestrzeni miejskich, które zmieniły się w ciągu ostatnich 25 lat. Były one cenne ze względu na swoją wartość artystyczną, historyczną, kontekst społeczno-kulturowy czy też istotną dla stolicy lokalizację. Obiekty te zostały poddane różnorodnym przekształceniom – modernizacjom, adaptacjom, rewitalizacjom, remontom, konserwacjom. Autorzy projektu zaznaczają, że porównując je ze sobą, możemy ocenić, które z nich są dobrymi przykładami tych zmian, a które spowodowały utratę wartości zabytkowej – artystycznej bądź historycznej.

Na 3. mapie znalazły się takie obiekty, jak Fabryka Wódek Koneser, dawny biurowiec Prezydium Rządu, kina „Iluzjon” i „Ochota”, „Warszawianka”, Prudential i Pałac Jabłonowskich na Placu Teatralnym. Na poprzednich dwóch widniały takie kultowe miejsca jak Supersam, Pawilon Chemii, Bar Wenecja czy Kino Moskwa.

Trzecia część mapy została wydana drukiem w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Wydawnictwo jest dwujęzyczne – polsko-angielskie.

Tekst: Natalia Kanabus

Powrót do listy