5 lutego 2016

Warszawa i Kraków – czego brakuje mieszkańcom tych miast?

Ludzie w mieście  |  Mapa miejskich potrzeb  |  Nie olewamy miasta  |  Przestrzenie w mieście

CZEGO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ MIESZKAŃCY WARSZAWY?

5 kategorii potrzeb, wybranych dla Warszawy przez uczestników akcji to:

  • nowe ścieżki rowerowe (38,2% oddanych głosów)
  • bezpłatne parkingi (36,9%)
  • parki zieleni (35,9%)
  • toalety publiczne (31%)
  • darmowe wi-fi (29%)

infografika_Warszawa

 

Obecnie w Warszawie jest blisko 457 km ścieżek rowerowych – najwięcej w Polsce. Najwięcej nie znaczy jednak wystarczająco dużo, dlatego warszawiaków ucieszy fakt, że w najbliższych latach ich jeszcze przybędzie. Władze miasta planują rozbudowę sieci rowerowej do 2020 r. Pierwszy etap zakłada budowę i remont 15 tras, które łącznie będą miały 80 kilometrów długości. Rada miasta na nowe drogi rowerowe, które powstaną w latach 2015-2017, chce przeznaczyć blisko 74 mln zł.[1]

Najlepiej w kraju stolica prezentuje się także pod względem liczby miejsc, w których zmotoryzowani mogą bezpłatnie pozostawić swoje pojazdy. Obecnie dostępnych jest 14 parkingów typu „Parkuj i Jedź”. Budowa 8 z nich została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.[2]

Mieszkańcy stolicy chcą także, aby Warszawa była miastem bardziej zielonym. Obecnie stolica ma blisko 20 000 ha terenów zieleni, w tym 76 parków o łącznej powierzchni 715 ha. Pochodzą one z różnych epok historycznych, a część z nich została wpisana do rejestru zabytków lub objęta ochroną konserwatorską.[3]

 

CZEGO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ MIESZKAŃCY KRAKOWA?

5 kategorii potrzeb, wybranych dla Krakowa przez uczestników akcji to:

  • parki zieleni (43,7% oddanych głosów)
  • ścieżki rowerowe (41,5%)
  • bezpłatne parkingi (39,3%)
  • kino plenerowe (30,7%)
  • monitoring smogu (29,6%)

infografika_Kraków

 

Kraków ma 43 parki miejskie o łącznej powierzchni 396,89 ha. Lasy w tym mieście zajmują powierzchnię 1 431 ha, co stanowi 4,38% jego powierzchni.[1]

Zwiększenie obszarów zielonych mieszkańcy wskazywali jako rozwiązanie sprzyjające zmniejszeniu zanieczyszczeniem powietrza. W Krakowie działa obecnie 26 stacji pomiarowych. [2]

Kraków ma 145 km ścieżek rowerowych, 10 km pasów dla rowerów i ok. 20 km chodników z dopuszczonym znakami drogowymi ruchem rowerów. Na budowę kolejnych,  do 2019 roku miasto ma wydać ok. 145 mln zł, z czego ok. 27 mln zł w roku 2016.

W czasie największego zanieczyszczenia smogowego, miasto oferuje darmową komunikację. 2 stycznia 2016 roku kierowcy po raz pierwszy mogli skorzystać z bezpłatnych podróży pojazdami Komunikacji Miejskiej.[3]

w Krakowie większość parkingów jest płatna. Miasto posiada tylko 2 parkingi typu „Parkuj i Jedź”, umożliwiające pozostawianie samochodów w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach i przesiadkę na pojazdy komunikacji zbiorowej.[4]

 

tekst: Natalia Kanabus

Powrót do listy